Inštalácia C-Monitor klienta v doménovom prostredí

Hromadná inštalácia C-Monitor klienta v doménovom prostredí

V prípade inštalácie C-Monitor klienta na počítače, ktoré sú umiestnené v doméne, môžete využiť tento spôsob distribúcie na uľahčenie si práce.

Pred inštaláciou sa uistite že máte k dispozícii:

 • File share nakonfigurovaný na „Full access“ pre „Everyone“ (napr. \\share\public\)
 • Konto doménového administrátora
 • Prístup na AD DC
 • Vytvorte Security Group do ktorej budete pridávať počítače na ktoré sa má inštalácia obmedziť (ďalej len CMGroup)
 • V prípade použitia proxy servera jeho adresu a prihlasovacie údaje
 • Vytvorenú prázdnu GPO (ďalej nazývaná CMonitorGPO) s nastaveným „Refresh intervalom“ na 5 minút pričom „Random offset“ nastavte na rovnakú hodnotu
  • Nastavenie sa nachádza v GPO v sekcii „Computer Configuration\Administrative Templates\System\Group Policy“

Stiahnite nasledujúce súbory do verejne dostupného priečinka:

 • Poslednú verziu C-MonitorSetupXY.exe z: http://www.customermonitor.sk/download
 • Súbor C-MConfig.bin, ktorý si vygenerujete na: http://<cm-server>/cmconfig_bin.php (napr. http://cmportal.eu/cmconfig_bin.php) -> následne kliknite pravým tlačidlom myši a dajte zobraziť zdrojový kód stránky a text si uložte do súboru C-MConfig.bin)
 • V portáli choďte do Admin zóna -> Hlavné menu -> Zákazníci – nastavenia -> (konkrétny zákazník) -> Záložka Bezzásahová inštalácia
  •  Tu zvoľte predvolené hodnoty a prípadne zadajte nastavenia proxy (ak používate) a kliknite „Generuj súbor pre bezzásahovú inštaláciu"
 1. Kliknite na vytvorenú CMonitorGPO pravým tlačidlom a zvoľte editovať.
   
 2. Následne v editore otvorte Computer Configuration -> Preferences -> Control Panel Settings a kliknite pravým tlačidlom myši na Scheduled Tasks. Z ponúkaného menu vyberte New -> Immediate Task (At least Windows 7). (obrázok nižšie)

   
 3. Vyplňte základné vlastnosti úlohy (názov, užívateľ, OS)

   
 4. Prekliknite sa do záložky Actions, pomocou tlačidla New vytvorte novú úlohu spustenia programu, pričom spustite inštalátor C-MSetup s prepínačom /silent a v priečinku C:\ - obrázok nižšie

   
 5. Prejdite do záložky Common a tam nastavte „Apply once and do not reapply“ a „Item-level targeting“. Následne kliknite na tlačidlo Targeting (bod 4) – obrázok nižšie

   
 6. V Targeting editore dajte New Item -> Security Group (1). Následne nastavte security group obsahujúcu počítače, ktorú ste si predom pripravili (2) – tento krok je potrebné spraviť pomocou tlačidla „...“. Skontrolujte či je zaznačené „Computer in group“ (3) a kliknite OK.

Všetko uložte a linknite GPO do vybranej OU. Vďaka targeting skupine môžete GPO linkovať aj na domain root a inštalácia prebehne iba na počítačoch v security group CMGroup. Inštalácia na počítačoch prebehne po aktualizácii GPO čo nastáva po zapnutí PC a prihlásení sa naň alebo pri periodickom update GPO.

Datum:
29.5.2015