Slovník CM

slovnik-cm.jpg

Next-gen IT services - Řízené IT služby se zaměřením na inovaci

IT service management - řízení IT služeb dle ISO norem

Business continuity - zajištění provozu společnosti a IT služeb i v kritických případech

Remote management - vzdálená správa systémů přes internet

Image to virtual machine - obnovení virtuálního stroje ze zálohy

Full Metal Recovery - obnova systému ze zálohy na prázdný server

Incremental Backup - záloha dat změněných od poslední zálohy

Easyclick - jednoduché zadávání požadavků na Helpdesk C-Desk

Předplacené paušály - kontrola využívání IT služeb

Packet loss - způsobuje výpadky připojení při nízké kvalitě přenosu

Disk activity - indikuje zápis dat na pevný disk a práci s počítačem

Last online connection - poslední kontakt CM klienta s CM serverem

RAID status - aktuální stav diskového pole

Email loop test - test zasílání a doručování emailů