Porovnání technických licencí CM a funkcí Helpdesk

 

Basic

Standard

Premium

Podporované platformy      
Microsoft Windows, Linux/FreeBSD, Mac OS X  ano ano

ano

Doporučené nasazení jednotlivých typů technických licencí      
Server s kritickými funkcemi    

ano

Server neplnící kritické funkce, jen pro evidenci, orientační monitoring a zálohování souborů  ano  

volitelné

Workstation (PC, NB, Tablet s WIN OS mimo W8RT) s plnými nároky na administraci   ano

ano

Workstation, jen pro evidenci, orientační monitoring, zálohu souborů, EasyClick ano volitelné volitelné
CM Computer Diagnostic      

Online informace z počítačů s historií 48 hodin
(CPU, Mem, Net, kvalita síťového spojení, top procesy)

  ano,
interval 3min

ano,
interval
30sek/3min.

Přehled o stavu počítače aktualizován jednou denně (antivirus, volné místo na discích, aktualizace systému, instalovaný software, síťové připojení ...) ano ano ano
Nástroje k diagnostice poruch počítačů (například vzdálené testování disků) ano ano ano
Informační panel z tray menu C-Monitor klienta ano ano ano
CM Connection Guard      
Online spojení testováno ze serveru CM ano,
15min interval
ano ano
CM Monitoring      
Online Monitoring WATCHES - síťových služeb a zařízení, počítačů, aplikací - více než 30 druhů testů pro WIN systémy (pro Linux / FreeBSD, Mac OS X je jich méně) ano,
limit na 2 podmínky
interval 15 min.
ano,
limit na 5 podmínek
interval 3 min.
ano,
min. interval 30 sek.
max. 150tisíc vzorků
Monitorování reportů, logů z jiných aplikací (externí programy)   ano ano
Monitoring objemu internetových přenosů s grafickým znázorněním, rozdělení na procesy a IP adresy (zatím jen pro 32bit systémy)   ano ano
HW Monitoring serverů HP, DELL, FUJITSU prostřednictvím SNMP     ano
Monitoring prostředí (Environment monitoring - teplota, vlhkost, kontakty ..)     ano
Nepřímé monitorování funkčnosti aplikací (sledované soubory)     ano
Upozorňování na zvolené chyby Event logu     ano
Testy prostřednictvím VBS skriptů (např. testy MSSQL databází)     ano
CM Backup      
Záloha jednotlivých souborů - C-BackupPlus  ano ano ano
Záloha celých particí a disků - C-Image   ano ano
Integrace vestavěného zálohování ve Windows (ntbackup)     ano
Integrace Windows Server Backup (Win Server 2008, Win Vista, Win 7)   ano ano
Integrace zálohování vmware ESX 3,4x serverů s využitím vestavěného VCB     ano
C-vmwBackup Zálohovací program pro vmware vSpehere 4.1, 5.0, 5.1 (a vyšší) 8€ měsíčně / ESX srv (libov. počet CPU !) 
CM Inventory HW      
Automatický sběr dat z počítačů registrovaných v CM, evidování počítačů a ručně zadaných zařízení v grafické stromové struktuře ano ano ano
Zjednodušená topologie sítě s automatickou detekcí sítí ano ano ano
Přehled zařízení v síti (IP scan, počítače) se sumarizací historie vzorků ano ano ano
Autodescript - archivácia nastavení z akéhokoľvek PC (na PC bez inštalácie C-Monitoru) ano ano ano
CM Audit SW      
Automatizovaný sběr instalovaného softwaru z počítačů s rozpoznáváním licencovaného a volně šiřitelného softwaru   ano ano
Evidence zakoupeného SW (kopie nabývacích dokladů v CM) ano ano ano
Sledování skončení platnosti licencí a upozorňování přes Poruchy CM ano ano ano
Porovnání zakoupených licencí a nalezeného softwaru na počítačích s vyhodnocením volného počtu licencí   ano ano
Doplňková manuální evidence SW pro ostatní zařízení   ano ano
CM Remote Operations      
CM Remote Desktop Access      
Vzdálený přístup prostřednictvím CM-Remote a TeamViewer   ano ano
Podpora vzdáleného přístupu pro Remote Desktop, VNC ano ano ano
CM Remote Installations      
Vzdálené instalace softwaru a spouštění skriptů   ano ano
CM Remote Services       
Probuzení vypnutého počítače (WakeOnLAN)   ano ano
Vzdálený restart, vypnutí počítače   ano ano
Ovládání služby (start, stop, restart)   ano ano
Vzdálená správa procesů   ano ano
Načtení EventLogu do CM Serveru a analýza bez potřebného přístupu na PC   ano ano
CM NTFS Permissions      
C-PermissionExplorer - archivace nastavení oprávnění v NTFS systémech     ano
CM Maintenance Tasks      
Využití funkcí C-Scheduleru v rámci C-Monitor klienta (např. spouštění programů pod admin oprávněními)   ano ano
C-Monitor client - Remote Installation      
Instalace klienta C-Monitor v doménovém prostředí vzdáleně ano ano ano
Update a odinstalování klienta C-Monitor vzdáleně ano ano ano
       
Helpdesk Customer DeskC-Desk Accounting Základní verzie helpdesku
Helpdesk C-Desk v základní verzi - Evidence požadavků, odvedené práce plnění, s rozdělováním požadavků podle oblasti služeb a typů požadavků, zpětná vazba při ukončení požadavku, jednoduché výkazy ano
C-Desk Accounting - Obchodní agenda pro fakturaci a detailní evidenci typů prací ano
Zadávání nových požadavků, diskusních příspěvků a zpětné odezvy při ukončení požadavku bez povinné autorizace přes Webformulář ano
Zadávání nových požadavků, diskusních příspěvků přes email ano
Pravidelné úkoly - automatizované připomínání úkonů pravidelné údržby ano
   
CM Knowledge Base  
Znalostní báze pro vaše postupy, řešení problémů, fulltextové vyhledávání, propojení s C-Desk plněními
struktura záznamů: Poznatek - Řešení - Komentář
ano
   
Helpdesk C-Desk funkce provázané na počítač, zařízení      
Převzetí požadavky volitelně s kopií obrazovky do Helpdesku C-Desk, funkce EasyClick ano ano ano
Evidence plnění v C-Desk pro počítač, zařízení ano ano ano
CM Reports      
Reporty k HW, SW vybavení z technické části CM ano ano ano
Reporty k HW, SW vybavení z části SW audit a HW evidence s omezeními ano ano
Zobrazení poruch v CM serveru (CM poruchy) a notifikace mailem ano ano ano
Konfigurační protokoly k zálohování s grafickým přehledem v čase ano ano ano
Přehled nastavení počítače ve formě protokolu ano ano ano
Reporty z Online monitoringu pro SLA ano ano ano
Přehled nastavení přístupových práv v grafické formě (xls)     ano

 

Změny v licencích :

Verze 2.6.
- rozšířená BASIC licence o nasazení na serverových systémech (do verze 2.5. jste na serverový systém mohli použít pouze licenci Premium), čímž se vám na nevýznamných serverech sníží náklady na provoz.
- rozšířená BASIC licence o souborové zálohování WIN C-Backup. Spolehlivě odzálohujte vaše soubory na počítačích i serverech s WIN OS v síti nebo na externí lokalitu přes FTP (do verze 2.5. nebylo možné žádné zálohování).