Způsoby platby

Úvodní informace
Jak jsou zpoplatněny jednotlivé služby
Kredit a Online platby
Fakturační režim
Samostatný CM Server, trvalá licence

Úvodní informace

Ke konci testovacího provozu vás systém Customer Monitor vyzve, abyste se rozhodli, zda chcete aktivovat placený režim na bázi měsíčních poplatků. Jeho součástí je potvrzení zvýhodněného startovacího balíčku (je stejný ať využíváte jen technické funkce nebo jen helpdesk nebo obojí dohromady). Výchozí možnost placení je nabíjení kreditu přes platbu online a následné vystavení faktury ve výši zaplaceného kreditu. Pokud vám je výhodnější platit pravidelně každý měsíc, kontaktujte nás a aktivujeme vám fakturační režim. Budete dostávat elektronické faktury po uplynutí kalendářního měsíce (pokud využijete pouze startovací balíček, fakturu obdržíte vždy po ukončeném sudém měsíci). 

Kontaktujte nás i v případě, že máte nárok na slevu (jste poskytovatelem služeb pro koncové zákazníky) nebo máte větší objem počítačů a zákazníků odpovídající pro samostatný CM Server za fixní částku (nad 150ks Premium licencí nebo objem zakázky nad 7.500 EUR bez DPH).

Výhodou CM oproti konkurenčním řešením je možnost integrovat do CM vaše návrhy na změny. Víte tak získat produkt s bohatou funkcionalitou a přitom bude splňovat i vaše specifické potřeby. Programátorské úpravy jsou ceněny individuálně.

Jak jsou zpoplatněny jednotlivé služby

Technické funkce CM
Technické funkce vázané na počítač
(např. monitoring) jsou tarifikovány podle registrace C-Monitor klienta. Účtování probíhá formou denní tarifikace, tj. kolik dní v měsíci jste daný počítač měli v CM portálu zaregistrovaný, takový poměr z měsíčního poplatku vám bude zaúčtován.
Neúčtované služby k technickým funkcím :
Objekty, které si dáváte do CM ručně
(například příslušenství do HW evidence) není zpoplatněno vůbec a můžete si je přidávat v neomezeném množství.

Funkce Helpdesku 
smluvní služby
 jsou vázány na smluvní Zakázky v Obchodní agendě existující na konci měsíce, vaše nesmluvní služby jsou počítány podle počtu zákazníků, ke kterým jste v daném měsíci evidovali alespoň jeden požadavek.

  
Počet přístupů pro operátory a zákazníky existujících na konci měsíce
Neúčtované služby k helpdesku :
Požadavky (nad 1ks při vašich nesmluvních službách),
plnění - záznamy o vykonané práci,
zákazníci v seznamu zákazníků
 
nejsou v účtování spočítavané a nejste v jejich počtech omezení.

Pokud využíváte současně i technické funkce i helpdesk, získáváte zvýhodnění pro opačný druh služby. Proto sledujte v části kredit sumarizaci nevyužitých služeb.

Sumarizace čerpaných služeb a služby, které zůstaly nevyužity v rámci zaplaceného poplatku

Obrázek: Sumarizace čerpaných služeb a služby, které zůstaly nevyužity v rámci zaplaceného poplatku


Kredit a Online platby

Seznam platebních karet přijímaných k online platbě

Jedná se o výchozí možnost placení služby CM. Předem si nabijete kredit přes online platbu a z kreditu se odpočítává hodnota využité služby na konci každého měsíce. Pokud se zjistí, že hodnota kreditu již nestačí na další měsíc, budete vyzváni k doplnění kreditu během následujícího měsíce. Pokud si jej nedobijete, po dalším zúčtování vám bude práce s CM zablokována a při každém přihlášení budete vyzváni k dobití kreditu. Během blokované doby se služby neúčtují, ale záporný zůstatek z posledního zúčtování vám při nejbližším dobití kreditu bude zúčtován. Faktura jako daňový doklad bude vystavena okamžitě po zaplacení kreditu na celou částku dobíjeného kreditu. Platba se realizuje bezpečným způsobem přes službu CardPay slovenské banky TATRA BANKA.

K provozu služeb CM v režimu Kreditu s Online platbami lze na Vaše vyžádání podepsat smlouvu..Vstup do části pro finanční informace a online platby.

Obrázek: Vstup do části pro finanční informace a online platby.

Zůstatek kreditu

Obrázek: Zůstatek kreditu

Fakturační režim

V případě, že vám online platby nevyhovují a upřednostňujete pravidelné platby na základě vystavené faktury po uplynutí zúčtovacího období, kontaktujte nás. Zašleme vám návrh smlouvy a po jejím podpisu vám aktivujeme fakturační režim. Ceny jsou stejné jako v případě kreditního systému, stejný je i způsob rozpisu čerpaných služeb a služeb, které můžete v rámci zaplacených poplatků ještě využít.

Platby v České republice probíhají v českých korunách na český účet v Raiffeisen BANK a čeští klienti se tak vyhnou bankovním poplatkům. Z ostatních zemí jsou platby v EUR přijímány na účet v slovenské bance TATRA BANKA.
Aktivovaný fakturační režim a přehled čerpaných služeb

Obrázek: Aktivovaný fakturační režim a přehled čerpaných služeb

Samostatný CM Server, trvalé licence.

V případě, že vaše využívané služby z produktu CM již narostly na vyšší objemy, můžete zvažovat nasazení vlastního CM Serveru. V tomto případě si zakupujete trvalé právo využívat licenci CM a k němu si zakupujete podporu a aktualizace ve výši 20% ročně z ceny trvalých licencí. Updaty a systémovou podporu zabezpečují specialisté od výrobce, tedy vy nemusíte vyčlenit žádné interní zdroje k systémovému provozu produktu CM. V případě, že máte zájem, výrobce zajistí i provozování vašeho CM Serveru v kvalitně vybaveném housingu (samostatný příplatek dle dohody).

Ceny za trvalé licence samostatného CM Serveru jsou od celkové objednávky 7.500 EUR s technickými funkcemi a od ceny 5.000 EUR u CM Serveru pouze s helpdeskový funkcionalitami.

Obrázky: 
Sumarizace čerpaných služeb a služby, které zůstaly nevyužity v rámci zaplaceného poplatkuSeznam platebních karet přijímaných k online platběVstup do části pro finanční informace a online platby.Ilustrační obrazovka pro aktivaci placeného režimu s potvrzením startovacího balíčkZůstatek kredituAktivovaný fakturační režim a přehled čerpaných služeb