Archív zmien CM 2006-2011

10.11.2011 - CUSTOMER MONITOR - nová verzia 2.5 (kompletný zoznam zmien ikona_pdf_mala_noref.png)

 • Prehľad generačných zlepšení:
 • C-Monitor klient pre Linux/FreeBSD OS
 • C-Desk zadávanie požiadaviek a diskusných príspevkov cez webformulár a email (bez prihlásenia sa do Servera CM)
 • úvodná obrazovka s prehľadom požiadaviek a porúch
 • nový inštalátor C-Monitor (WIN) klienta a nový typ bezzásahovej inštalácie
 • nový modul Sledovanie spotrebného materiálu.
 • Z ďalších zlepšení vyberáme:
 • doplnenie sledovania záťaže disku v Online informáciach aj Watchoch
 • histogramy záťaže počítačov
 • hodnotenie (známkovanie) práce Operátora od zákazníka (aj bez prihlásenia do CM-Servera)
 • vytvorenie pracovných skupín na základe hierarchie Nadriadený - Podriadený
 • doplnenie chýbajúceho zálohovania otvorených súborov na WIN x64
 • zálohovanie na sieťové zariadenie s ľubovoľným kontom bez nutnosti existencie daného konta na počítači, kde zálohovanie prebieha.

28.12.2010 - Priebežná aktualizácia dizajnu web rozhrania na serveri http://cm.seal.sk

 • Upgrade z dôvodu zjednodušenia ďalšieho vývoja, nie je k nemu vydaný samostatný pdf dokument ani aktualizácia manuálov. Hlavnou zmenou je nová grafická úprava web-rozhrania pri dočasnom zachovaní pôvodného rozloženia menu. Funkcionálne zmeny sú pre Vás minimálne.
 • Firmy, ktoré majú k hlavnému serveru vlastnú http adresu, majú možnosť si upraviť prihlasovaciu obrazovku s novými grafickými prvkami pod správcovským kontom v Admin. zona -> Moj.profil. -> záložka Prihlasovacia obrazovka.

 

CUSTOMER MONITOR - zlepšenia a doplnky k 22.9.2010 (kompletný zoznam ikona_pdf_mala_noref.png)

 • Upgrade Helpdesku C-Desk s obchodnou agendou aktualizovaný manuál k C-Desk s obchodnou agendou
 • Vzdialené nastavovanie Watches zo Servera CM v a-verzii a rozšírenie konfigurácie
 • Vaša https adresa aj bez vlastného servera, https://cm.vasa-firma.xx
 • Noví sprievodcovia pre vytvorenie nového zákazníka a inštaláciu C-Monitor klienta
 • Zlepšená podpora pre WIN7, VISTA, WIN2008
 • Monitoring teploty CPU, otáčok ventilátorov, napätí v vnútra počítača (Hardware monitoring)

CUSTOMER MONITOR - zlepšenia a doplnky k 20.11.2009 (kompletný zoznam ikona_pdf_mala_noref.png)

 • Monitoring internetového prenosu na počítačoch a sieťach
 • Zjednodušená topológia siete v rámci HW evidencie
 • Vzdialený pristup na počítače cez program TeamViewer
 • Zálohovanie údajov v nových Windows OS (WIN Server 2008, VISTA, WIN7) prostredníctvom vstavaného Windows Backup-u
 • Pravidelné úlohy - pripomínanie pravidelnej úržby pre technikov
 • Nové funkcie k udržiavaniu stavu PC ovládateľné priamo zo Servera CM (ovládanie služieb, načítanie Eventlogu, ukončenie procesu)
 • Zastupovanie operátora v prípade dovolenky
 • Podpora pre monitoring Linux serverov z C-Monitor klienta
 • Rozšírenie monitoringu HW stavu serverov o značku Fujitsu
 • Nové doplnené manuály

CUSTOMER MONITOR - zlepšenia a doplnky k 18.11.2008

 • SW audit & HW evidencia
 • Monitoring HW serverov HP, DELL
 • Monitoring prostredia - úplná podpora Poseidon 326x, zjednodušená konfigurácia
 • Podpora zálohovania VMWARE virtuálnych inštancií pomocou VCB (consolidated backup)
 • Online informácie (CPU, RAM, NET pre každé PC v CM za posledných 48hod) sú zobrazované už aj v grafoch
 • Vzdialena instalcia C-Monitor klienta v doménovom prostredí

CUSTOMER MONITOR - zlepšenia a doplnky k 10.4.2008 (kompletný zoznam ikona_pdf_mala_noref.png)

 • C-Backup - rozšírenie o zálohovanie uzamknutých súborov, v znakovej sade UNICODE, podporou dlhých ciest, sprehľadnené ovládanie pre používateľa.
 • C-Image - nová verzia, rozdielové zálohy, ochrana heslom výstupného súboru s image disku alebo partície.
 • Vzdialené inštalácie programov a vzdialené spúšťanie skriptov.
 • Podpora 64bit systémov.
 • Notifikácia výpadkov spojení Server CM - klient C-Monitor.
 • Doplnené Vzdialené reštartovanie, vypnutie PC.
 • Doplnené Watches o sledovanie záťaže CPU, sieťových adaptérov a možnosť pozdržania oznámenia chybného stavu.
 • Skrátenie reakčných časov C-Monitora na príkazy zo Servera CM.
 • Rozšírenie evidencie konfigurácii o nové programy.

CUSTOMER MONITOR - zlepšenia a doplnky k 23.10.2007 (kompletný zoznam ikona_pdf_mala_noref.png)

 • Vzdialená správa - prístup na plochu PC prostredníctvom NTRsupport
 • Zákazkový systém v Customer Desk
 • CHAT vo Watches - sekvenčné testy cez SSH, Telnet
 • Nové manuály na www.customermonitor.sk/help - k dispozícii sú pre: Watches, Vzdialený prístup, Zákazkový systém v C-Desk.
 • Nová zóna Online informácie - základné informácie o PC v reálnom čase
 • Watches - Notifikácia cez SMS, Potvrdzovanie, uzatváranie porúch, podklady pre SLA zmluvy
 • C-Desk - pridanie podpory Active Directory pre Easyclick a filtrácia zobrazenia požiadaviek od iných používateľov
 • C-Permission Explorer - zlepšenia pri tvorbe grafických prehľadov prístupových práv
 • C-Monitor - úprava používania hesla v C-Monitor do vzťahu s administrátorskými právami,pridanénásilné ukončenie visenie úloh, ...

CUSTOMER MONITOR - zlepšenia a doplnky k 20.6.2007 (kompletný zoznam ikona_pdf_mala_noref.png)

 • Server CM začal s klientom C-Monitor komunikovať online
 • Údaje z Watech (online monitoringu) sú už prístupné na internete - na Serveri CM
 • Vytváranie obrazov diskov online, bez nutnosti prerušiť prácu
 • Rozšírenie Customer Desk na celú firmu, technik sa zmenil na operátora, pomenovania pozície operátora
 • Komunikačné služby POP3, SMTP sú poskytované už priamo zo Servera CM
 • Prvé aplikácie využitia SNMP - Poseidon zariadenia pre Monitoring prostredia
 • CUSTOMER MONITOR - zlepšenia a doplnky k 20.6.2007

CUSTOMER MONITOR - zlepšenia a doplnky k 8.1.2007 (kompletný zoznam ikona_pdf_mala_noref.png)

 • Zavedenie prvej verzie online monitoringu (Watches), zatiaľ autonómne na úrovni klientského softvéru C-Monitor
 • Priebežné rozšírenia rozsahu spracovávaných údajov v zónach
 • Priebežné rozšírenia vyhodnocovaných porúch
 • Zlepšenia na klientskom softvéri C-Monitor ako napríklad sledovanie zaťaženie počítača s rozdelením na jednotlivé procesy
 • Ergonomické zjednodušenia a sprehľadnenia 
 • Menej krokov pri zavedení nového zákazníka (automatické vytvorenie Easyclick konta)
 • Sprehľadnenie výstupu o nainštalovanom SW a updatoch v zónach
 • Zjednodušenie inštalácie klientského SW o automatické nastavenie štandardných úloh

CUSTOMER MONITOR - zlepšenia a doplnky k 22.9.2006

 • Zavedenie zadávania servisnej požiadavky do C-Desk cez Easyclick s automatickou autentifikáciou
 • Schvaľovacie postupy k Ponukám v C-Desk s prehľadom schválených ponúk
 • Nahradenie C-Schedulera konzolou C-MonitorConsole v klientskom softvéri C-Monitor
Documents: 
PDF icon Novinky_CustomerMonitor_111110.pdfPDF icon CUSTOMER MONITOR - zlepšenia a doplnky k 22.9.2010PDF icon CUSTOMER MONITOR - zlepšenia a doplnky k 20.11.2009PDF icon CUSTOMER MONITOR - zlepšenia a doplnky k 10.4.2008PDF icon CUSTOMER MONITOR - zlepšenia a doplnky k 23.10.2007PDF icon CUSTOMER MONITOR - zlepšenia a doplnky k 20.6.2007PDF icon CUSTOMER MONITOR - zlepšenia a doplnky k 8.1.2007