Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Inštalácia

Linuxová verzia CMonitora je určená hlavne pre monitorovanie serverov a teda bolo požadované, aby sa inštalácia mohla uskutočniť aj vzdialene cez textový terminál, teda v textovom režime.

Inštalačný súbor sa obvykle volá CMonitor-LinuxFreeBSD-installer-and-update<verzia>.sh. V ďalšom budeme uvažovať verziu cmonitora 2.6.5014.0 a teda názov inštalačného súboru CMonitor-LinuxFreeBSD-installer-and-update2.6.5014.0.sh.

Po uložení inštalačného súboru do aktuálneho adresára spustíme proces inštalácie najjednoduchšie príkazom sh CMonitor-LinuxFreeBSD-installer-and-update2.6.5014.0.sh

Pri prvej inštalácii nebývajú obvykle splnené všetky závislosti, a teda pri podporovanom OS sa ponúkne automatické doinštalovanie potrebných balíkov. Situácia na obrazovke môže vyzerať napríklad:

CMonitor Installer

Checking OS version... SUPPORTED (Linux Ubuntu 10.04)

----------------------------------

Checking dependencies

----------------------------------

Checking for java... found 1.6.0_20

Checking Java VM... OpenJDK

Checking for smartctl... NOT FOUND

 --------------------------------------

Installing required packages

---------------------------------------

OS: Linux Ubuntu 10.04

Command:

        apt-get update

         apt-get install \

             openjdk-6-jre \

             coreutils grep \

             gawk bc procps net-tools \

             dmidecode smartmontools sysstat \

             bwm-ng

 Execute command? [n]:

Potvrdenie doinštalovania potrebných balíkov sa uskutoční stlačením y a ENTER. Po úspešnom doinštalovaní balíkov sa inštalácia spustí automaticky od začiatku a znovu sa skontrolujú závislosti. Ak sú všetky splnené, pristúpi sa k samotnej inštalácii. Po úspešnom skopírovaní súborov a spustení daemona c-monitora, ak ešte cmonitor nebol zaregistrovaný, pustí proces registrácie na CM server. V jednotlivých krokoch treba zadať potrebné registračné údaje.

-----------------------

Registering copy

-----------------------

CM Server [cmportal.eu]:

Customer name []:

Computer ID in predefined format [xxxyynn]:

 

1 - Desktop BASIC

2 - Desktop STANDARD

3 - Server / Desktop PREMIUM

 

Choose licence type [3]:

1 - Non-stop running, critical e.g. server

2 - Non-stop running, non-critical

3 - Normally used, e.g. workstation

4 - Occasionally turned on

 

Priority number [1]:

Name of user of this computer []:

E-mail of user of this computer []:

Phone number of user of this computer []:

Computer location []:Zaregistrovať verziu C-Monitora na CM serveri je treba len pri prvej inštalácii.

Po úspešnej registrácii sa vypíše hláška

cmonitor-ctrl: Daemon answered: (OK) Registration succesfull, CMonitor is running.

C-Monitor automaticky začína komunikovať so serverom.

Dočasné obídenie problémov s externými závislosťami

Pokiaľ z nejakého dôvodu nie je možné jednoducho vyriešiť a doinštalovať externé závislosti, dajú sa niektoré v rámci kontroly preskočiť.

Inštaláciu treba spustiť s voľbou -i a teda príkazom

sh CMonitor-LinuxFreeBSD-installer-and-update2.6.5014.0.sh -i

V takomto stave inštalácie sa nebudú získavať niektoré systémové informácie, CMonitor ale v základnom režime pobeží.

Neskôr sa dá proces kontroly závislostí a automatickej inštalácie potrebných balíkov vyvolať príkazom

cmonitor-resolvedeps

Overenie funkčnosti nainštalovanej verzie

Overiť funkčnú komunikáciu sa dá buď nahliadnutím do logu CMonitora alebo overením na webe CM servera.

Cesta k súboru logu je

/var/log/cmonitor/cmonitor.0.log

Pri úspešnej komunikácii sa v logu objavujú hlášky napríklad:

22.11.2010/17:29:56 INFO HttpThread: req:1/Ok

22.11.2010/17:30:02 INFO HttpThread: req:2/Ok

22.11.2010/17:30:07 INFO HttpThread: req:3/Ok

Druhou možnosťou je vyhľadať zaregistrovaný počítač na CM portáli. Podľa nasledujúceho obrázka si v časti Admin zóna -> Hlavné menu -> Počítače -> Pomocou horného filtra si nájdete konkrétny počítač pri ktorom je zobrazené posledné online spojenie s CM ak je PC online svieti toto okienko na bledomodro.

Overenie správnej funkčnosti C-Monitor Linux klienta

Obrázek: Overenie správnej funkčnosti C-Monitor Linux klientaPo instalacii je potrebne povolit niektore moduly. Cesty k modulom: 

/opt/cmonitor/java/Contents/Home/bin/java

/opt/cmonitor/var/cache/mounted_tmvDmg/TeamViewerQS.app

/bin/bash

/opt/cmonitor/var/cache/mounted_tmvDmg/TeamViewerQS.app

/opt/cmonitor/cmonitor-exec

/bin/bash

/opt/cmonitor/java/Contents/Home/bin/java

/opt/cmonitor/var/cache/mounted_tmvDmg/TeamViewerQS.app

 

Obrázky: 
Overenie správnej funkčnosti C-Monitor Linux klienta