Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Inštalácia - C-Monitor OS X klient

C-Monitor pre Mac OS je podobne ako verzia pre Linux a FreeBSD svojou vnútornou štruktúrou podobný windowsovej verzii, pretože funkcionality ktoré implementuje sú podobné, takisto komunikuje rovnakým protokolom s CM serverom.Java je preto hlavná externá závislosť pre inštaláciu, ktorá musí byť splnená pre úspešné nainštalovanie C-Monitora, konkrétne požadovaná verzia je Java SE 6, alebo vyššia. Existujú aj ďalšie závislosti, ktoré sú ale viazané len na predinštalované programy, konkrétne z balíka BSD. Java bola zvolená hlavne pre jej flexibilitu a bezpečnosť.Viac informácií sa dočítate v podmenu.

Inštalácia - postup, priebeh a spôsob inštalácie 

Update - Postup pre update už existujúcich C-Monitor klientov

Rozsah poskytovaných údajov -  zoznam podporovaných funkcionalít

Odinštalácia - spôsoby a postup odinštalácie C-Monitor klienta

Podporované edície -  zoznam podporovaných verzii Mac OS X pre aktuálnu verziu  C-Monitor klienta.

 

Inštalácia

Aktuálnu verziu pre Inštaláciu a Aktualizáciu MAC OS X C-Monitor klienta nájdete vždy v časti download.Inštalácia sa vykonáva pomocou štandardného .PKG balíka. V Mac OS je často používaný aj spôsob distribúcie programu priamo vo forme aplikačného balíku, ktorý sa nakopíruje na zvolené miesto, obvykle do /Applications. Takéto riešenie nebolo použité, pretože C – Monitor klient je systémová aplikácia a potrebuje sa zaregistrovať ako služba a nepretržite bežať na pozadí, na čo potrebuje nakopírovať súbory do systémových adresárov.Inštalácia sa spúšťa dvojklikom na súbor balíka, ktorý je znázornený na nasledujúcom obrázku a pozostáva z niekoľkých krokov.

Stiahnutý inštalačný balíček

Obrázek: Stiahnutý inštalačný balíček 

Ako prvé je v priebehu inštalácie je potrebné potvrdiť spustenie aplikácie tlačidlom „otvoriť“. 

Prvé okno po spustenej inštalácii

Obrázek: Prvé okno po spustenej inštalácii

Následne v priebehu inštalácie je potrebné preklikať sa jednotlivými krokmi inštalátor C-Monitor klienta v bodoch : úvod > licencia > výber cieľa > typ inštalácie > inštalácia > zhrnutie. V bode „licencia“, je potrebné odsúhlasiť licenčné podmienky. V bode „typ inštalácie“ po kliknutí na tlačidlo „pokračovať“, vám vyskočí okno, do ktorého je potrebné zadať prihlasovacie údaje užívateľa s administrátorskými právami.

Okno do ktorého je potrebné zadať prihlasovacie údaje užívateľa s administrátorskými právami

Obrázek: Okno do ktorého je potrebné zadať prihlasovacie údaje užívateľa s administrátorskými právami

Mac OS X od verzie 10.7 a vyššie neobsahuje štandardne predinštalovanú Javu. Po inštalácii C – Monitor klienta sa hneď automaticky tento inštalátor Javy spustí. Ak by sa z nejakého dôvodu nepustil, treba užívateľa odhlásiť a znovu prihlásiť.

Po zdetekovaní chýbajúcej Javy sa zobrazí výzva na jej inštaláciu

Obrázek: Po zdetekovaní chýbajúcej Javy sa zobrazí výzva na jej inštaláciu

Ak na danom počítači ešte neexistuje platná licencia pre C - Monitor, tak po dokončení inštalácie sa automaticky spúšťa proces registrácie.Registrácia prebieha v troch krokoch.Po úvodnej obrazovke, treba zadať prihlasovacie údaje na CM server, kde sa bude inštalácia C-Monitora registrovať.

Výzva C-Monitora na registráciu klienta na serveri

Obrázek: Výzva C-Monitora na registráciu klienta na serveri

Prihlásenie na CM portál

Obrázek: Prihlásenie na CM portál

V druhom kroku sa určí zákazník a označenie počítača (CM-ID).

V treťom kroku sa vyplnia dodatočné registračné položky ako meno používateľa, email, tel. kontakt a pod.

Doplňujúce položky pre registráciu PC

Obrázek: Doplňujúce položky pre registráciu PC

Po dokončení registrácie je dobré overiť funkčnosť komunikácie C-Monitor klienta a CM servera.Overiť funkčnú komunikáciu sa dá buď nahliadnutím do logu C - Monitora  alebo overením na CM portáli.1.Overenie funkčnej komunikácie C-Monitor klienta  nahliadnutím do logov.Súbory logov sú uložené v adresári /opt/var/log/cmonitor. Na prezeranie logov je možné použiť aplikáciu Console, kde sa dajú logy CMonitora sledovať

Zobrazenie Logov C-Monitora

Obrázek: Zobrazenie Logov C-Monitora

Pri úspešnej komunikácii sa v logu objavujú hlášky napr.:

22.11.2010/17:29:56 INFO HttpThread: req:1/Ok

22.11.2010/17:30:02 INFO HttpThread: req:2/Ok

22.11.2010/17:30:07 INFO HttpThread: req:3/Ok2. Overenie funkčnej komunikácie C-Monitor klienta  na CM portáli.

Vyhľadáte  novo zaregistrovaný počítač na CM portáliv časti CM IT monitoring > Admin nástroje >  Počítače – pomocou horného filtra si vyhľadáte novozaregistrovaný PC napr. zadaním CM-ID, ktoré sa vám vygenerovalo pri registrácii C-Monitora . Pre bežiaci počítač sa indikátor online spojenia zobrazí modrou farbou.

Zobrazenie online spojenia na CM portáli

Obrázek: Zobrazenie online spojenia na CM portáli

Inštalačný balíček ako aj balíček pre upgrade si môžete stiahnuť v časti Download.

Obrázky: 
Stiahnutý inštalačný balíčekPrvé okno po spustenej inštaláciiPo zdetekovaní chýbajúcej Javy sa zobrazí výzva na jej inštaláciuVýzva C-Monitora na registráciu klienta na serveriPrihlásenie na CM portálRegistrácia C-Monitora pod konkrétnym zákazníkomDoplňujúce položky pre registráciu PCZobrazenie Logov C-MonitoraZobrazenie online spojenia na CM portáli