Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Softvérový audit, zoznamy softvéru

Princíp fungovania SW auditu v CM

Zber vzoriek inštalovaného softvéru z počítačov

Zber údajov o inštalovanom softvéri sa realizuje z počítačov s inštalovaným C‑Monitor klientom. Modul do servera CM na základe databázy odosiela raz denne údaje o rozpoznanom inštalovanom softvéri, ktoré sa na serveri CM ďalej spracovávajú a raz mesačne vzorky zo všetkých inštalovaných softvérov, ktoré analyzujú vývojári a slúžia na dopĺňanie databázy rozpoznaných softvérov.

Spracovanie údajov na servery CM

Na Serveri CM je rozpoznaný softvér priradený k počítačom s príslušným CM-ID a zaradený buď do licencovaného softvéru alebo do voľne šíriteľného. Prostredie Servera CM umožňuje získané údaje ukladať do požadovaných zostáv, párovať so zakúpeným softvérom a množstvo ďalších operácií.

Ďalšie informácie o softvérovom audite nájdete v kapitolách nižšie:

Automatizovaný zber zoznamu SW - zber údajov o inštalovanom softvéri sa realizuje z počítačov s inštalovaným C‑Monitor klientom

Evidencia zakúpeného SW - spôsob zavedenia nového nákupného dokladu, certifikátu a evidovanej licencie do evidencie

Automatiz.rozlíšenie typu SW - rozlíšenie SW na komerčný, nekomerčný, freeware

Sledovanie platnosti softvéru
- upozornenie na končiacu platnosť časovo obmedzeného certifikátu

Zmeny v SW inštaláciách - zobrazenie všetkých zmien nainštalovaného softvéru na PC

Údaje o OS, Office - zobrazenie informácií o nainštalovanom OS, office aj s product key

Reporty k SW auditu - dostupné reporty pre SW audit

Nefiltrovaný zoznam SW z konfigurácie počítača - V Softvérovom audite prebiehajú triedenia a filtrácie len na dôležité typy programov so zameraním na typ licencie.