Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Inštalácia

Inštalácia modulu C-vmwBackup sa realizuje odoslaním aktualizačného balíčka na C-Monitor klienta prostredníctvom CM portálu.

1. Krok - stiahnete si aktualizačný balíček : Aktualizačný balíček s vždy aktuálnou verziou si môžete stiahnuť v časti Download, kde si stiahnete súbor s názvom vmwBackup 2.5.47 - aktualizačný balíček, balíček sa vám stiahne vo formáte RAR.

2. Krok  - Importujete stiahnutý aktualizačný balíček do CM portálu

Po prihlásení sa na CM portál sa presuniete do časti Admin zóna -> C-Monitor klient -> Aktualizácia C-Monitor kl. a kliknete na tlačidlo Importovať balík ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Import aktualizačného balíčku do CM portálu

Obrázek: Import aktualizačného balíčku do CM portálu

V nasledujúcom okne si zvolíte cestu k uloženému aktualizačnému balíčku na vašom disku. Položky, ktoré sú označené čislom dva sa vám vyplnia automaticky. Následne kliknete na tlačidlo importovať balík.

Import aktualizačného balíčku do CM portálu

Obrázek: Import aktualizačného balíčku do CM portálu

Po úspešnom uploadnutí balíka na CM portál sa vám zobrazí hlásenie že Balík bol úspešne vytvorený. Zobrazí sa vám aj meno balíka ako aj súčasti balíka s krátkym popisom.

Úspešný import aktualizačného balíka do CM portálu

Obrázek: Úspešný import aktualizačného balíka do CM portálu

3. Krok - rozposlanie aktualizačného balíka na konkrétne počítače

Po úspešnom uploadnutí aktualizačného balíka do CM portálu, zostávate v časti Admin zóna -> C-Monitor klient -> Aktualizácia C-Monitor kl.. Pomocou horného filtra si vyhľadáte zariadenia, na ktoré chcete modul C-vmwBackup rozposlať. Na ľavej strane označíte tieto zariadenia a následne kliknete v pravom hornom rohu na tlačidlo Odoslať označeným, čím sa balík na vami vybrané zariadenia odošle. Tento postup je znázornený aj na nasledujúcom obrázku.

Rozposlanie modulu C-vmwBackup na vybrané zariadenia

Obrázek: Rozposlanie modulu C-vmwBackup na vybrané zariadenia

Úspešné nainštalovanie modulu C-vmwBackup si môžete overiť viacerými spôsobmi .

1. Prvý spôsob - Cez tray menu C-monitor ikonky sa presuniete do časti moduly, kde vám po úspešne zbehnutej inštalácii pribudne modul C-vmwBackup.

Zobrazenie C-vmwBackup v časti moduly

2. Druhý spôsob - spustíte si wizarda pre pridávanie naplánovaných úloh v schedulery C-Monitora a po úspešnej inštalácii modulu C-vmwBackup budete mať prístupnú možnosť vytvoriť naplánovanú úlohu pre tento typ zálohovania, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Sprístupnenie vytvorenia naplánovanej úlohy pre C-vmwBackup zálohovanie cez schedulera C-Monitor klienta

Obrázek: Sprístupnenie vytvorenia naplánovanej úlohy pre C-vmwBackup zálohovanie cez schedulera C-Monitor klienta
Obrázky: 
Import aktualizačného balíčku do CM portáluImport aktualizačného balíčku do CM portáluÚspešný import aktualizačného balíka do CM portáluRozposlanie modulu C-vmwBackup na vybrané zariadeniaZobrazenie C-vmwBackup v časti modulySprístupnenie vytvorenia naplánovanej úlohy pre C-vmwBackup zálohovanie cez schedulera C-Monitor klienta