Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Funkcie k vzdialenej údržbe

Pomocou funkcií vzdialenej údržby môžete jednoducho pracovať s, ktorýmkoľvek počítačom s nainštalovaným C-Monitorom na diaľku. Jednotlivé funkcie vzdialenej údržby sú popísané v podmenu.

 

Udržiavanie PC - Udržiavanie PC poskytuje rýchly prístup k základným operáciám a informáciám o vzdialenom počítači bez potreby sa vzdialene pripájať a obmedzovať používateľa pri práci.

Medzi tieto operácie patria:

- reštart
- vypnutie
- počítača
- zobrazenie
- vypnutie práve bežiacich procesov
- spravovanie služieb
- zobrazenie Event logu
 

 

Ovládanie naplánovaných úloh - slúži na prehľad pravidelných úloh ktoré sú na zvolenom PC,  získame tak prehľad o aktuálne bežiacich, čakajúcich a spustených úloh v C-Monitor klientovi.