Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Reporty

CM obsahuje veľké množstvo predpripravených reportov a štatistík a v mnohých z nich si obsah dolaďujete podľa vlastných preferencií. V prípade, že potrebujete úplne nový typ reportu, ktorý sa nedá získať personalizáciou existujúcich reportov,  kontaktujte nás a report pripravíme.

Reporty sme pre lepšiu orientáciu rozdelili do troch častí, jednotlivé časti sú bližšie popísané v podmenu.

Operatívne reporty - Tieto typy reportov pomáhajú pri bežnej práci na CM portáli, nachádzajú sa tu reporty aktuálnych porúch, rôzne výpisy aktuálnych konfiguračných nastavení a pod.

Pre vedenie IT spoločnosti
- tieto typy reportov slúžia pre vedenie IT spoločnosti, zobrazujú informácie o kvalite práci operátorov,  hodnotenia od zákazníkov a ďalšie štatistiky, ktoré pomáhajú pro zefektívnení práce vašich operátorov

Na koncových zákazníkov
- tieto reporty sú rozdelené na viacero kategórií a slúžia na prezentáciu kvality vami poskytovaných slúžia pre koncových zákazníkov